Pravno obvestilo

Spletno mesto in vse vsebine spletnega mesta so last podjetja Folio. Kakršnokoli kopiranje, distribuiranje in uporaba vsebin spletnega mesta je dovoljena le s pisno privolitvijo lastnika. 

Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v nekomercialne ali izobraževalne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Če ti pogoji niso izpolnjeni, kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije (ZAPS, UL št. 120-01/94-1/3), ni dovoljeno.